• L14159034
 • سیاست روز

  سیاست روز

  سیاست روز


  در زمستان سال ۱۳۹۲ هجری شمسی، به همت جمعی از کارشناسان و خبرگان حوزه های ارتباطات، حقوق، علوم سیاسی، خبرنگاری و روابط عمومی پایگاه اطلاع رسانی سیاست روز فعالیت خود را آغاز نمود.

  این پایگاه خبری نه تنها هیچ گرایش سیاسی ندارد بلکه هیچ ارتباطی با گروه ها و جریانهای سیاسی نیز نداشته و وامدار هیچ شخص حقیقی یا حقوقی، سیاسی یا غیر سیاسی نخواهد بود. لیکن در چهارچوب منافع و مصالح ملی از آنجائیکه اخبار روز متأثر از تصمیمات و اخبار جناح های سیاسی خواهد بود،، لاجرم در امور مرتبط به این حوزه ها تا آنجائیکه قانون اجازه دهد ورود خواهد داشت.

  صداقت تنها شعار دست اندرکاران این پایگاه اطلاع رسانی می باشد و تمامی قوانین حقوقی حاکم بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانین موضوعه ناظر بر مطبوعات و فضای مجازی در یکایک خبرها لحاظ می گردد.

  پایگاه اطلاع رسانی سیلست روز امید دارد با یاری خداوند متعال و حمایت ملت شریف و حقیقت طلب و آزاده ایران قدمی در راستای ارتقای سطح آگاهی و اطلاع رسانی صحیح و نهایتاً تقویت امنیت ملی بر دارد.

  پیشاپیش از تمامی بازدیدکنندگان عزیز تقاضا داریم با انتقادهای سازنده خود ما را در پیشبرد ارتقاء کیفی و محتوایی این پایگاه اطلاع رسانی یاری دهند.

  جزئیات
  کلمات کلیدی