• L14159034
 • پردیس کلینیک

  پردیس کلینیک

  پردیس کلینیک

  این مرکز وابسته به سازمان بهزیستی ميباشد. و دارای مشخصات ذیل می باشد:

  کادر با سابقه و متخصص جهت درمان و سرویس دهی به بیماران (بصورت شبانه روزی) دارای اتاق های خصوصی با امتیاز 30 تخت بستری درمان اعتیاد با سم زادئی سریع (بستری) به روش Rapid Detoxification  و سرپائی می باشد

  درمان نگهدارنده باداروی تنفرزای نالتراکسون – بو پرونورفین انجام می پذیرد درمان تخصصی جهت مصرف کنندگان شیشه ، کوکائین، حشیش و محرک های مغزی در درمان بیماران مصرف کننده شیشه ، بیماران حداقل به مدت 5 الی 7 روز بستری و تحت درمان و مشاوره ،متخصصین روانپزشک قرار می گیرند.

  برگزاری کلاسهای گروه درمانی و خانواده درمانی هر هفته توسط روانشناسان ارشد با لینی برای بیمارانی که تمایل به بستری به مدت طولانی تر داشته باشند با صلاحیت کادردرمانی بیماران پس از سم زدائی و درمان داروئی به مرکز دیگری ارجاع می گردند که دارای فضای حدود 2500 متر با جلسات روزانه و وسایل ورزشی می باشد.

  جزئیات
  کلمات کلیدی